ข้อมูลเว็บเจ้าหน้าที่
ชื่อ - สกุล ธันญามาศ จันต๊ะนารี
โทร 0821905714
Pin 224E5319
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
Email
ยอดคนดู 5332
กรอกข้อมูลเพื่อขอจองสิทธิ์
ชื่อ - สกุล
อายุ
เบอร์โทร
ที่อยู่
Email
 
 

เราทำงานระบบ Social Network Marketing รูปแบบใหม่ซึ่งบริษัทจะมี Websiteให้คุณโปรโมทเองฟรี 2-3 website ด้วยกันโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลามาสร้างเอง
ส่วนการจ่ายผลตอบแทนมี 2 แบบ คือ แบบ Part-time กับ Full-time แบบ Part-time คือ แบ่งเวลาเข้ามาทำงาน ได้ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีรายได้อยู่ที่ 3,000 - 5,000 บาท/สัปดาห์ ส่วนแบบ Full-time คือสามารถทำงานเต็มเวลา เหมือนกับงานประจำทั่วไป จะมีรายได้อยู่ที่ 10,000-20,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านี้้ ส่วนการคิดเงิน บริษัทเราจะคิดเงินให้ทุกวัน และโอนเงินให้ทุกอาทิตย์ เพราะฉะนั้นใน 1 เดือน แต่ละคนจะมีการโอนเงินให้ 4 ครั้ง